درباره ما / About us

     این شرکت با استفاده از تخصص مدیران و کارشناسان خود، از سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی و در غالب یک شرکت در زمینه پروژه های معدنی  و نفت و گاز شروع به فعالیت نموده است .

     برخی از سوبق کاری که در سالهای قبل از فعالیت رسمی شرکت بدست آمده در رزومه ذکر شده اند تا بیانگر قابلیت ها و توانایی های این شرکت باشد.

     موارد زیر از جمله افتخاراتی هستند که در کمتر از یک دهه فعالیت رسمی این شرکت کسب نموده ایم :

  • ساخت لاندر سرباره کوره ذوب فلش دارای سیستم خنک کاری داخلی – برای اولین بار در ایران
  • ساخت شیر Dome Valve – برای اولین بار در ایران
  • اجرای پروژه محافظت از خوردگی برای خطوط لوله و تجهیزات با روش ایجاد خلاء تا ۱ میلی  بار برای اولین بار

     This company has started its work activities in the field of mineral, oil and gas projects, with the help of its experts and managers since 2012.

     Some of the work experience that has been obtained in the years before the company’s official activities are to highlight the Capabilities and abilities of the company.

     The following are some of the honors that we have gained in our company’s official activity in less than a decade:

  • Manufacturing of Flash Smelting Furnace Slag Launders with internal cooling system – for the first time in Iran
  • Manufacturing of Dome Valves – for the first time in Iran
  • Implementation of the project for corrosion protection for pipelines and equipment with a vacuum generation method of up to 1 millimeter for the first time in Iran