در حال اجرایی

پروژه های در دست اجرا 

  • ایر اسلاید کانوایر
  • دمپر و پوسته برنر کوره
  • لاندر خروجی مت با آبگرد داخلی
  •  شیر چاقویی ۲۴ و ۲۸ اینچ با اکچویتور پنوماتیک
  •  گیت ولو ۱۲ اینچ
  •  دام ولو ۳، ۴ و ۱۰ اینچ خطوط پنوماتیک کانوایر
  • پینچ ولو ۱۰ و ۱۲ اینچ با گیربکس
  • روتاری ولو ۲۰ اینچ