ساخت / Manufacturing

  • خشک کردن تجهیزات و خطوط لوله به روش خلا و تزریق نیتروژن NGL خارک
  • مونتاژ ۲۷۰ مجموعه واگن حمل بوته کوره تونلی کارخانه فولاد راور کرمان
  • محافظت از خوردگی خطوط لوله و Slug Catcher طرح NGL خارگ به حجم ۴۰۰۰ متر مکعب
  • هیدروتست مجموعه SLUG CATCHER پروژه NGL خارگ
  • تخلیه، شستشو، تزریق نیتروژن خطوط
  • نگهداری و تثبیت فشار خطوط